DictionaryForumContacts

   Croatian
Google | Forvo | +
  djelomično halogenirani klorofluorougljikovodik Ugljikovodici čiji su vodikovi atomi djelomično zamijenjeni klorom i fluorom. Upotrebljavaju se u hladnjacima, klima-uređajima, pri pakiranju, u izolaciji ili kao otapala i potisni plin u raspršivačima. Budući da se ne uništavaju u nižim slojevima atmosfere, dižu se u više slojeve, gdje njihovi klorovi sastojci uništavaju ozon
environ. klorofluorohidrokarburo partzialki halogenatu