DictionaryForumContacts

   Croatian
Google | Forvo | +
  alkan Parafini. Homologna serija zasićenih ugljikovodika s općom formulom CnH2n+2. Njihova imena u sustavu završavaju nastavkom -an. Kemijski su neaktivni, stabilni i zapaljivi. Prva četiri člana niza (metan, etan, propan, butan) su pri sobnoj temperaturi plinovi; sljedećih jedanaest u nizu su tekućine i glavni su sastojci parafinskog ulja; viši članovi niza su krutine. Voskovi iz parafina sastoje se uglavnom iz viših alkana form.
environ. alkano