Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Bulgarian
Google | Forvo | +
 ациклични въглеводороди Клас органични съединения, съдържащи само въглеродни и водородни атоми, свързани и образуващи един или повече пръстени и притежаващи едновременно свойствата на мастни и пръстените вещества
environ. алициклический углеводород (Класс органических соединений, состоящий из атомов углерода и водорода, объединенных в одно или несколько колец и обладающих свойствами как алифатических, так и циклических веществ)