DictionaryForumContacts

   Bulgarian
Google | Forvo | +
to phrases
environ. البنزين (Гориво за двигателите с вътрешно горене, състоящо се от летливи запалими течни хидровъглероди; получено от суровия петрол посредством дистилационен реформинг, полимеризация, каталитичен крекинг и алкилация)
бензин: 1 phrase in 1 subject
Environment1