Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Basque
Google | Forvo | +
to phrases
  biotopo form.
environ. biotop Miesto prirodzeného výskytu určitého druhu rastliny alebo živočícha, ich populácie alebo spoločenstva v oblasti rozlíšenej geografickými, abiotickými a biotickými vlastnosťami
biotopo: 4 phrases in 1 subject
Environment4