DictionaryForumContacts

   Afrikaans
Google | Forvo | +
baankoëffisiëntemetode n
stat. stigkoefficientmetod ('n diagrammatiese benadering tot meervoudige regressieanalise)