СловариАнглийский Русский

 chairman's guidance
воен. указания председателя (комитета)